Drainage

De belangrijkste periodieke activiteit van onze vereniging is tegenwoordig het onderhoud van het drainagesysteem om het water onder onze huizen en tuinen laag te houden. De vette kleigrond laat immers niet gemakkelijk water door.

Het systeem omvat twee drains in de achtertuinen en één drain in de voortuinen. Die komen uit op
een aansluitput (40x40x60 cm). Deze putten voeren af naar inspectieputten (60x60x100 cm) en van deze wordt er weer afgewaterd naar het gemeenteriool. Totaal ligt er 2.5 km drain, 38 aansluitputten en tien inspectieputten. Verder zijn er peilbuizen geplaatst in een tweetal tuinen; de resultaten van de wekelijkse metingen worden jaarlijks op de ALV getoond. De grafieken vindt u  onderaan deze pagina.   

 Het systeem wordt om de tien jaar gecontroleerd en doorgespoeld. De contributie is hoofdzakelijk bestemd om een reservefonds daarvoor op peil te houden. Alle huiseigenaren hebben een tekening gekregen van hun directe omgeving waar de putten en drains staan ingetekend.

 In november 2008 is voor het laatst het systeem doorgespoten.

                              Grafiek grondwaterpeil

Albertine Agneslaan 9            Albertine Agneslaan 155                      

                                                       2018
2017                                               2017
2016                                               2016
2015                                               2015
2014                                               2014
2013                                               2013
2012                                               2012
2011                                               2011
2010                                               2010
2009                                               2009
2008                                               2008
2007

2006

2005

2004

2003